Овощен посадъчен материал * Проектиране и създаване на трайни насаждения * Консултации


Фирма "САВЕЛ - АГРО" ООД е създадена през 1998 година. Основна дейност на дружеството е производство на овощ-
ни посадъчни материали и консултации до встъп-
ване в плододаване. Фирма "САВЕЛ - АГРО" има изградени над 5000 декара овощни градини!